โรงงานผลิตที่นอน 3 ฟุต ราคาถูก อยู่ที่ไหน

ระลอกนั้าแห่งสารทม่วงตัวแทบจะสูงกว่าเฉินเฟิงอยู่รอมร่อ อย่างน้อยต้องสูงกว่า 176 เซนติเมตร และรูปร่างก็เซ็กชี่ที่สุดในบรรดา สามสาว นิสัยตรงไปตรงมาและบุคลิกท่าทีค่อนข้างห้าวคล้ายผู้ชาย ทำให้ถึงจะเพิ่งรู้จักกันไม่นาน ราคาที่นอน 3 ฟุตครึ่ง แต่ก็เข้ากับเขาไต้ดีมาก

 

ไม่ว่าจะไต้ใครในสามสาวมาเป็นแฟน เฉินเฟิงก็พอใจทั้งนั้น แต่เขาเองไม่ค่อยสนใจเรื่องหาแฟนมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว

 

 

เฉินเฟิงส่ายหน้า แล้วหยุดความคิดเลื่อนเปีอน'ไว้แค่นี้ เรื่องจะเลือกไข่สีอะไรดีนั้น เขาไม่ไต้สนใจมากนัก เพราะถึงยังไง ก่อนที่มันจะฟักออกมา ก็ไม่มืทางรู้อยู่แล้วว่าสัตว์เลี้ยงข้างในคือตัวอะไร แต่จะมัวเสียเวลาอยู่ตรงนี้ต่อก็ใช่ที่ ด้งนั้นเขาจึงจัดแจงชัดการ ที่นอน 3 ฟุต ราคาเท่าไหร่ อภิปรายว่า ด้วยรงคศาสตร์ของสามสาวด้วยการโยนปัญหาเรื่องวิธีนำไข่ออกไปให้ทั้ง สามคิด สามสาวถึงค่อยรู้ด้วและเริ่มจะกลุ้มใจ เพราะการจะนำไข่ออกไป ต้องรักษาอุณหภูมิให้โต้ด้วย ซึ่งคิดแล้วก็นำปวดหัวไม่ใช่เล่น

 

 

เฉินเฟิงมองสีหน้าท่าทางกล้มอกกล้มใจของสามสาวระหว่างนี้เฉินเพิงก็นึกขึ้นได้ว่ากำ!ลสัตว์เลี้ยงของอู้คงยังไม่ได้ เบิกเนตร ส่วนแส้เทพสีหราชฯ ก็ยังศึกษาไม่หมด เมื่อครู่มัวแต่พะวงเรื่อง แก!ขภาวะวิกฤตจนไม่มีเวลาจะมาศึกษา ถึงยังไง ที่นอน 3 ฟุต ราคา ตอนนี้ก็คงหาวิธีเอาไข่ ออกไปด้วยไม่ได้!ปอีกสักพัก เฉินเพิงจึงจัดแจงนั่งแหมะลงกับพื้น แล้ว เอากำไลสัตว์เลี้ยงกับแส้เทพสีหราชฯ ออกมาวิจัยซะเลย

 

ที่น่าประหลาดคือ บนกำไลสัตว์เลี้ยงของอู้คงไม่มีด้วอักษร ประหลาดเหมือนอย่างกำไลสัตว์เลี้ยงของซวงเว่ยกับหลายฝูสสักอยู่ เขา เอาไอ๓มแว่นขยายมาส่องหาอยู่เป็นนานก็ยังหาไม่พบ

 

 

บางทีอาจเป็นเพราะระดับของอู้คงสูงกว่าเขามาก เลยปลด ผนึกไม่ได้ล ะมั้ง ?

 

เฉินเพิงพลิกกำไลกลับไปกลับมาอยู่หลายสิบรอบ ที่นอน 3 ฟุต ราคาถูก ก็ไม่เห็นอะไร ผิดปกติ สุดท้ายได้แต่ยอมแพ้ รอจนระดับของเขาสูงกว่านี้หน่อยแล้วค่อย มาศึกษาดูอีกทีก็แล้วกัน เพราะถึงยังไงระดับของอู้คงในตอนนี้ บวกกับ อานุภาพของกระบองห่วงทองสมปรารถนา ต่อให!ม่มีทักษะพิเศษอะไรก็ โคตรจะแข็งแกร่งอยู่แล้ว

 

ส่วนแส้เทพสีหราชฯ แค่แวบแรกที่ได้เห็นตัวอักษรตวัดงดงาม อาจหาญดั่งหงส์มังกรโลดทะยานที่สลักอยู่บนด้ามแส้ เฉินเพิงก็รู้สึกทันที ว่าแส้นี้ต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆ บวกกับคุณสมบัติยืดหดได้ด้งใจนึก ทำให้ เวลาใช้สามารถตวัดได้คล่องแคล่วจนเหมือนกับแขนของเขายืดยาวออก ไปได้หลายเท่าอย่างไรอย่างนั้น ใช้คล่องเสียจนเพลินวางไม่ลงเลย ที่นอน 3 ฟุต ราคา 2000 ทีเดียว แต่หลังจากปลดผนึก ทำเอาเฉินเพิงตาแทบถลน จ้องข้อความ ที่ระบบโชว์!ห้ดูอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตา

 

แส้เทพสีหราชอหังการของพญาสีหราช อาวุธประเภทแส้ชนิด พิเศษ พลังโจมตี 1 จุด ความยาวรวม 18 ฟุต คุณสมบัติเสริม สามารถ ใช้ความคิดบังคับให้ยืดหดได้, เพิ่มประสิทธิภาพของทักษะข่มขวัญและ สื่อสารเป็นสองเท่า ผู้-ครอบครองเฉินเพิง เป็นไอเท็มที่ไม่สามารถขาย โอนให้คนอื่นได้

 

7 Comments

ที่นอนเป่าลมราคาถูกดีมากๆสำหรับทุกวัย

หมีล้มเห็น1ว่า ช่างแอร์คนนี้ใกล้เคียงแล้วในการจะเป็น “ผู้ประกอบการ” เพราะมีความชำนาญในงานที่ทำ แต่ยังขาดประสบการณ์และความรู้ในทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การตลาด” จึงคิดว่าเพียงแค่สามารถหางาน ได้อย่างสมํ่าเสมอ ช่างแอร์ท่านนี้ก็น่าจะสามารถประกอบกิจการเลียงตัวต่อไปได้ เพราะนี้งความชำนาญและอุปกรณ์ ก็มีครบถ้วนอยู่แล้ว ที่นอนเป่าลม ราคา  (มองในแง่ฃองการลงทุน ก็ถือได้ว่า “ทุนจมไปแล้ว” จากการนำเงินไปซือเครองมือและวัสดุต่างๆ)

 

เรองที่ลี่ เป็นเรองของผู้ขายส่งธูปเทีย

นหอม หมีล้มรู้จักเด้าเมื่อหลายปีก่อน (หมีล้มเคยทำธุรกิจส่งสินค้าไป ประเทศจีน) พี่ท่านนี้เปิดร้านขายส่งธูปเทียนหอม โดยจะไปรับจากผู้ผลิต มาขายส่ง โดยมีหน้าร้านอยู่ที่จตุจักรและ สวนลุมไนท์บาร์ซ่า (ปัจจุบันปิดไปแล้ว) พี่คนนี้เล่าให้ฟังว่า ราคาที่นอนเป่าลม เดิมทีลาออกจากงานมา คิดว่าจะมาขายส่ง พอมีกำไร เลียงตัวไปได้ แต่ปรากฏว่าพอเอาเข้าจร้ง ไม่มีกำไร แค่เสมอตัว เพราะต้นทุนคงที่ที่เถืดฃึนจากค่าเช่า ค่านี้าและค่าไฟ รวมๆกันเดือนละ 30,000 - 40,000 บาท การขายสินค้ากินส่วนต่างชินละไม่กี่บาทหร้อไม,กี่สตางค์

ที่นอนเป่าลม ราคาส่ง จึงเป็นเรองที่ยากมาก ที่จะทำกำไรขํ่นต้นให้เพียงพอต่อต้นทุนที่จ่ายไป แต่ด้วย “ความมานะและดินรน” จึงตัดสินใจศึกษาและทำโรงงาน ผลิตธูปเทียนหอมเล็กๆ ฃึนมาเอง ทำให้อัตรากำไรฃึนต้นดิขํ่น จากส่วนต่างที่อาจจะได้ชินละบาท ก็กลายเป็นสองบาท แปรเปลี่ยนจาก “พ่อค้าคนกลาง” ไปเป็นการขาย “ครบวงจร” จากการผลิตไปยังมือผู้บร้โภค ป็จจุบันกิจการของพี่ท่านนี้ อยู่ตัวแล้ว เข้าใจว่านำจะดิเลียด้วยชำ เพราะเพิ่งซือ HRV มาขับ พี่เล่าให้ฟังว่า การขายหลังจากที่มีโรงงาน

ยิ่งต้องพยายามขายส่งออกไปให้มาก เพี่อให้ถัวเฉลี่ยกันค่าแรงที่จ้างพนักงานที่โรงงาน กำไรอาจจะมาจากขายหน้าร้าน แต่การขายส่งไปยังต่างจังหวัดจะช่วยเฉลี่ยต้นทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งวัตถุดิบที่สมํ่าเสมอจำนวนมาก ที่นอนเป่าลม ราคาถูก จะช่วยให้มีอำนาจต่อรอง กดราคาต้นทุนวัตถุดิบให้ตํ่าลง และในบางครั้งที่วัตถุดิบบางประเภทสูงฃึน ก็อาจจะต้องเลี่ยงไป ใช้วัตถุดิบอื่นทดแทนและต้องพยายามเชิญชวนให้ลูกค้าซือสินค้าที่มีอยู่ และลืมสินค้าที่มีต้นทุนการผลิตสูงไปชั่วคราว

 

หมีล้มสรุปไ ด้เกี่ยวกับเรองนี้ตรงที่ว่า การทำธุรกิจนั้น ราคาขายอาจเป็นสิ่งที่ตลาดเป็นผู้กำหนด สุดท้ายผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการควบคุมต้นทุน ที่นอนเป่าลมราคาเท่าไหร่ โดยอาจจะต้องแสวงหาทางให้เกิดความได้เปรยบทางการค้า รวมไปถึงการคิดพลิกแพลงเพี่อให้สามารถอยู่รอดต่อไปได้

 

1 Comments